ART IN TURKEY トルコ共和国政府主催・特別展示

Turkish collection works: October 3rd to 7th, 2018 in Yokohama

Sponsors: Yunus Emre Institute Tokyo Turkish Cultural Centre, Embassy of Turkey

Chisako AKAGI

Muriel GAGGINI

Michiko FUJII

Michiko FUJII

Yukako HOSOI

Aiko HINO

Midori MATSUURA

Hiroko MENJO

Midori MATSUURA

Yasuko NAGASHIMA

Reiko OMACHI

Seima NORIMATSU

Reiko OMACHI

Reiko OMACHI

Yuko RINOIE

Yuko RINOIE

Miyako SHIMIZU

Yoshiko SEKI

Ryuichi TATENO

Fumiko TSUNEDA

Kotoko TERADA

Fumiko TSUNEDA

Fumiko TSUNEDA

Ryuichi TATENO

Mieko UEYAMA

Mieko UEYAMA

Mieko UEYAMA

Takako YOKOOHJI

Each artist received
a Certificate of Appreciation
from Yunus Emre Institute

HOME 日本語

HOME English